ACTA REUNIÓN 10 DE DECEMBRO DE 2014 no ZALAETA


Presentes tódolos representantes dos 6 institutos do dado (Milagros e Mari, Noemí, Matilde e Carlos, Chus, Puri e Tono). Puri presentouse como representante de Elviña e Carlos do Rafael Dieste como sustituto de Matilde nestas labores de coordinación no Grupo Dado.

 Celébrase a reunión na Biblioteca do Zalaeta

ACORDOS:
1.- Para próximos cursos vólvese acordar que se comprarán dous exemplares e non tres por instituto ó ano.
2.- Só faremos unha nova reunión a final de curso para recuperalos nosos libros e, se non hai problema, será o último martes de maio en Monelos
3.- Noemí, Puri, Milagros e Carlos Blanco ofrécense a ser administradores tamén deste blog con Tono
4.- Quedamos en realizar unha actividade extraescolar ó redor da figura de Pedro Feijoo e outra cun dibuxante e ilustrador como Xosé Tomás. Con este fin poñerémonos dacordo con Javier Pintor.
5.- Comentáronse os seguintes títulos de libros que funcionan: Noches de KetchupPalabras de caramelo e  Maldito Karma
6.- Acabamos a reunión comentando a viaxe a Xixón de Milagros e Mari con motivo do clube de lectura.


 ACTA REUNIÓN 5 DE XUÑO no IES ELVIÑA
 
ASISTENTES: Todos. Destacar a presencia na última reunión do clube de Lois quen pese a xubilarse tivo ganas de empezar esta nova aventura con nós; e a incorporación de Pepa, tamén de Elviña, quen aportou moitas ideas.

ACORDOS: 
          1.- Tódolos libros foron devoltos ós seus centros. Destes títulos recuperou cada centro os seus    dous exemplares:
     

1.-Las aventuras de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Edit. Nowtilus
2.- Os fillos do mar, Pedro Feijoo, Edit. Xerais
3.- Cumbres borrascosas, Emily Brontë, Edit. Valdemar
4.- Ámote Leo, Rosa Aneiros, Edit. Xerais
5.- Los árboles mueren de pie, Alejandro Casona, Edit. Edaf
6.- Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, Annabel Pitcher, 

          2.- O próximo curso quedamos en comprar tres libros por exemplar e non dous
          3.- Quedamos en incorporar ós nosos títulos de libros cando éstes superen ós 8 exemplares.      Falamos de libros anteriores dos nosos centros a estas listas conxuntas.
          4.- Quedamos que a finais de outubro imos informar ó resto de centros en qué títulos está interesado cada instituto ese ano. Unha vez sabido, nos intercambios de libros utilizaremos un sistema de rotación onde a preferencia veña marcada por unha maior cercanía ó final do abecedario do nome do centro. Elixirá un libro, un centro e continuaremos así a roda. 
           5.- No apartado de Actividades Extraescolares distinguimos aquelas nas que os alumnos son unicamente receptores de información das que os alumnos participan máis activimente, priorizando as de traballo conxunto entre centros. Aquí decidimos centrar os nosos esforzos para o próximo ano nos seguintes apartados:
                 a) Teatro:   Matilde quedou en falar con Teatro do Andamio para ver qué posibilidades tiñamos de compartir algún traballo conxunto. Tamén falou Noemí de adentrarse no mundo das Sombras Chinas
                 b) Cómic: Pensando nas posiblidades e contactos do Forum pensamos que nos podiamos adentrar nese mundo e intentar contactar con José Tomás, Miguel Anxo Prado... para que nos deran un obradoiro. 
                 c) Outros: En poesía saíron os nomes de Dores Tembrás e Ana Mª Fernández para os pequenos; e falouse de visitar á casa de Wenceslao Fernández Florez tras o traballo da obra El malvado carabel

PRÓXIMA REUNIÓN: 20 de novembro, pero anteriormente o 1 de novembro hai que coñecer outros títulos

ACTA 1ª 26 DE FEBREIRO NO AGRA
     Estabamos tódolos membros do grupo presentes menos Chus (quen si foi deixalos libros) e PRESENTÁMONOS incidindo no funcionamento dos distintos clubes de lectura. 
    a)Comezou Noemí decindo que no Monte das Moas teñen  5 clubes de 6 ou 7 persoas cada un, que están sin PLAMBE e que acaban de empezar. Len un libro por trimestre e reúnenese cada 15 días.
   b)Continuou Lois comentando que en Elviña hai 4 clubes que superan en tódolos casos as 10 persoas e cun límite de 15. Un deles  é de 2º BAC. As súas temáticas son libros de ficción e as reunións quincenais. Teñen incluso BLOG (Elvilendo) pero cada vez valoran menos o seu interese vista a resposta dos alumnos. 
    c)Matilde, dos clubes de lectura que teñen no Rafael Dieste destacou o feito de ser maioritariamente de 1º BAC, debido a chegada dun profesor de Lingua castelá que valora na nota de clase a participación neles. As súas reunións lévanse a cabo en horas fóra do horario do instituto e en moitos casos apóianse en películas. Tódolos meses incorporan unha poesía. Tamén usan o BLOG e fan máis dunha lectura ó trimestre. Ós profes que participan nos distintos clubes (son 3) reúnense periodicamente entre eles. 
     d) Milagros e Mari son quen levan a biblioteca no Agra. Empezaron o curso pasado e teñen un grande clube de lectura formado por alumnos, profes e nais. Reúnense unha vez ó trimestre fóra do horario lectivo. Teñen moito contacto co Ágora e contan igualmente cun clube de lectura de francés de 3º ESO. 
     c) Tono contou que no Zalaeta teñen 5 clubes de lectura (dous en 1º de ESO, un en 3º e 4º, un en 1º BAC, un de ciencia divulgativa e outro de deporte). Reúnense quincenalmente nos recreos e salvo no primeiro trimestre, os libros son elexidos polo propio clube non necesariamente dos fondos do centro, de aí o interese por buscar outras vías para conseguilos. Só en 1º da ESO este ano se valora na nota a participación. 

2.- AMPLIACIÓN. Acordamos non ampliar o grupo por operatividade e co criterio de poder ter reunións máis sosegadas e factibles. Tívose en conta o feito de que os libros non chegasen moito en pasar por tódolos centros que estivesen interesados. 

3.-SITUACIÓN DOS LIBROS ESTE ANO.    Menos no caso do Rafael Dieste, que utilizará dous libros do grupo este ano, o resto dos centros terán no seu poder o libro demandado durante todo o curso. O Rafael Dieste pasaralle ó Zalaeta o libro que estes últimos pediron o 1 de abril.

4. DATA PARA A SEGUINTE REUNIÓN.   Aproximadamente o 5 de xuño en Elviña. Tono avisará cun correo uns días antes para poñerse dacordo. Tema: recollida de libros e Organización de actividades conxuntas

5.- ORGANIZACIÓN DOS PRÓXIMOS CURSOS. O 20 de outubro Tono lembrará a necesidade de aportar un título como proposta por centro e o 1 de novembro ese título debe ser coñecido vía mail por todos. Entón deixaremos 20 días para conseguilos libros para a finais de novembro (día 20 aprox.) quedar para facer o intercambio dos libros igual que este ano. Cada instituto levará o seu título proposto e algún dos vellos se está intersado mediante un sistema de préstamo que será precisado na reunión deste xuño en Elviña. 
     Intentaremos que as nosas peticións sexan de libros que saibamos con anterioridade que non estean descatalogados. A rotación será trimestral entendendo que  o primeiro trimestre conclúe o día 15 de xaneiro (co fin de aproveitar Nadal para ler visto que o primeiro libro non está no noso poder antes do 20 de novembro cando os nenos empezan os exames). A segunda e terceira rotación coinciden coa 2ª  e 3ª avaliación. 
     Quedamos en reunirnos non só o 20 de novembro senón tamén o 15 de xaneiro por dar tempo os distintos clubes de lectura a replantear as súas peticións e actividades. 
     Se hai algunha perda de libros cada centro se fará responsable dos exemplares que ten en depósito entendendo que os libros están para usar por estudiantes dunhas determinadas edades e que van ter un normal deterioro. 
     Tono irá actualizando neste blog que intentará estar vinculado a páxina web da biblioteca do Zalaeta unha folla en Excel cos fondos do grupo que seguirá o modelo do grupo de Ferrolterra. Igualmente este blog utilizarase para as memorias de cada biblioteca. 

6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Será un dos motivos prioritarios nas reunións do grupo o feito de aproveitar esforzos persoais e económicos neste sentido. Serán perfiladas con máis detalle nas reunións de xuño pois dese xeito poden formar parte das propostas de cada centro a inicio de curso nas programacións; pero tamén poderán ir xurdindo sobre a marcha. De feito comentamos que o Agra quería traer un escritor este curso e o Monte das Moas pediu que se contase con eles. 

7.- REUNIÓN EN XUÑO. Tratará fundamentalmente de perfilar o sistema de préstamo para o ano e tamén recoller tódalas propostas de actividades extraescolares que se nos vaian ocurrindo. 

                                                                                          A coruña, 5 de marzo de 2014
  
  


ENCUENTRO EN GIJÓN CON EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LITERATURA 2014 , JOHN BANVILLE


ENCUENTRO EN GIJÓN CON EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LITERATURA 2014 , JOHN BANVILLE

     El pasado 22 de Octubre, dos alumnas y dos profesoras miembros del Club de Lectura Babel, del IES Agra do Orzán,  fuimos a Gijón para participar en el  Encuentro con el Premio Príncipe de Asturias de Literatura 2014, John Banville, invitadas por la Biblioteca del Ágora. Acudimos junto con  otros clubs de lectura municipales. 
 
    Después de hacer una parada en Luarca y ver sus típicas calles, llegamos a Gijón  a la hora de la comida. Compartimos ese momento con el Club de Lectura de la Biblioteca del  Ágora y  disfrutamos mucho intercambiando experiencias con ellos. 

   Por la tarde llegó el momento esperado, llegamos al Teatro Jovellanos, donde  se respiraba un ambiente de fiesta. Ya dentro del teatro, repleto de gente, esperamos ansiosas la entrada de Banville. Cuando llegó ese momento, escuchamos  muy atentos y con placer sus ingeniosas y reflexivas respuestas. Fue una experiencia única. Emprendimos el viaje de vuelta a casa con la satisfacción de  haber podido acudir a un acto tan enriquecedor.           
NOVO LISTADO INSTITUTOS


LITERATURA HISPANOAMERICANA

§      La ciudad de las bestias, Allende (21 ejemp.)   

§      El bosque de los pigmeos, Allende (5 ejemp.)

§      El reino del dragón de oro, Allende (4 ejemp.)

§      El Aleph, Borges (6 ejemp.)

§      Cuentos de la selva, Horacio Quiroga (6 ejemp.)

§      Los jefes, los cachorros, Vargas Llosa (10 ejemp.)                                        

§      Crónica de una muerte anunciada, García Márquez (7 ejemp.)     

§      Las armas secretas, Cortázar (7 ejemp.)

§      El páramo en llamas, Rulfo (6 ejemp.)

§      El coronel no tiene quién le escriba , Marquéz(4 ejemp.)

§      Como agua para chocolate , Esquivel(4 ejemp.)

§      El amor en los tiempos del cólera, Marquéz (4 ejemp.)  

            

LITERATURA EXTRANJERA. TRADUCCIONES

·       Tartufo y otras obras, Moliere (20 ejemp.)         

·       Retrato de un artista cando novo, Joyce (6 ejemp.)

·       Hamlet, Shakespeare (20 ejemp.)

·       Antología del relato policial (11ejemp.)

·       El fantasma de Canterville, Wilde (12 ejemp.)

 

LITERATURA JUVENIL. TRADUCCIONES

§      Quién se ha llevado mi queso (7 ejemp.)     

§      Cuentos escritos a máquina, Rodari (9 ejemp.)                                                     

§      Diario Ana Frank (10 ejemp.)                                                                             

§      Daisy Miller, otra vuelta de tuerca y otros relatos, James (11 ejemp.)

§      Danny campeón del mundo, Dhal (7 ejemp.)                                           

§      Boy relatos de infancia, Dhal (7 ejemp.)

§      La isla del tesoro, Stevenson (25 ejemp.)

§      El misterio del cuarto amarillo, Leroux (25 ejemp.)

§      El fantasma de la ópera, Leroux (4 ejemp.)

§      Veinte mil leguas de viaje submarino, Verne (25 ejemp.)       

§      Colmillo Blanco, Jack London (9 ejemp.)

§      El primer rey de Shannara, Brooks (6 ejemp.)    

§      El sanguinario barón rojo, Newman, (6 ejemp.)

§      Rebelión en la granja, Orwell (5 ejemp.)

§      La perla, Steinbeck (5 ejemp.)

§      Las aventuras de Tom Sawyer, Twain (14 ejemp.)

§      Las mil y una noches, Antología (3 ejemp.)

§      Viaje al fin del mundo, Mankell (5 ejemp.)                         

§      El fantasma de Canterville y otros cuentos (10 ejemp.)                                     

§      Frankenstein (6 ejemp)     

§      La historia interminable, Ende (10 ejemp.)              

§      El Hobbit, Tolkien (10 ejemp.)                                                                        

§      Fábulas de Esopo (3 ejemp.)      

§      El libro de los relatos perdidos de Bambert, Jung (10 ejemp.)  

§      Drácula (10 ejemp.)

§      Madame Bovary (2 ejemp.)

§      Miguel Strogoff (5 ejemp.)                                   

§      Matilda, Dahl (8 ejemp.)             

§      El misterio de los bailarines. Lucero de plata, Doyle (11 ejemp.)                                      

§      Momo, Ende (11 ejemp.)                                                                             

§      El señor de los anillos. El retorno del rey, Tolkien                                        

§      El señor de los anillos. La comunidad del anillo, Tolkien

§      El señor de los anillos. Las dos torres, Tolkien           

§      El Silmarillion, Tolkien

§      La ratonera, Christie (12 ejemp.)                                                                          

              

LITERATURA JUVENIL. TRADUCIONES EN GALLEGO

·       A illa do tesouro, Stevenson (10 ejemp.)

·       Mecanoscrito de segunda orixe, Manuel Pedrolo (5 ejemp.)

·       Flanagan 007, Andreu Martín (8 ejemp.)    

                                                                                                 

LITERATURA ESPAÑOLA

§        Antología poética de Juan Ramón Jiménez (11 ejemp)

§        Poesía completa de Machado (8 ejemp.)

§        La casa de Bernarda Alba, Lorca (15 ejemp.)                                   

§        La zapatera prodigiosa, Lorca (7 ejemp.)    

§        La vida es sueño, Calderón de la Barca (10 ejemp)

§        El árbol de la ciencia (7 ejemp.)                                                             

§        El asesinato de la profesora de lengua (5 ejemp.)   

§        El asesinato del profesor de música (3 ejemp.)   

§        La verdad sobre el caso Savolta, Mendoza (12 ejemp.)

§        El misterio de la cripta embrujada, Mendoza (10 ejemp.)                                 

§        Poeta en Nueva York, Lorca (8 ejemp.)

§        Poema del Cante Jondo, Lorca (5 ejemp.)

§        Primer romancero gitano, Lorca (7 ejemp.)        

§        La laguna de oro y otras leyendas de América Latina (10 ejemp.)      

§        La Regenta, Clarín (6 ejemp.)                       

§        La Colmena, Cela (12 ejemp.)                                                                   

§        Cuentos españoles de terror (10 ejemp.)                                                     

§        El destripador de antaño y otros cuentos, Pardo Bazán (10 ejemp.)                                             

§        Donde aprenden a volar las gaviotas (10 ejemp.)         

§        El bosque animado (8 ejemp.)            

§        El coloquio de los perros (19 ejemp.)     

§        Fuente Ovejuna (12 ejemp.)                                                                 

§        La fundación, Buero Vallejo (7 ejemp.)

§        El tragaluz, Buero Vallejo (8 ejemp.)                                                                         

§        El herrero de la luna llena, I. Molina (9 ejemp)    

§        Don Álvaro o la fuerza del sino, Duque de Rivas (14 ejemp.)                                                    

§        Las aventuras del Capitán Alatriste, Pérez Reverte (11 ejemp.)   

§        La tribuna (5 ejemp.)

§        Los pazos de Ulloa (7 ejemp.)

§        El museo de los sueños, Gisbert (4 ejemp.)

§        Morirás en Chafarinas, Lalana (5 ejemp.)

§        El silencio del asesino, López Narváez (5 ejemp.)

§        No te laves las manos Flanagan, Jaume y Ribera (5 ejemp.)

§        No pidas sardina fuera de temporada, Jaume y Ribera (5 ejemp.)

§        Algún día cuando pueda llevarte a Varsovia, Silva (9 ejemp.)   

§        El cazador del desierto , Lorenzo Silva(6 ejemp.)

§        Amores lunáticos, Silva (4 ejemp.)

§        La lluvia de París, Silva  (4 ejemp.)

§        El último muerto, Lalana (12 ejemp.)

§        Novelas ejemplares, Cervantes (10 ejemp.)

§        Fortunata y Jacinta (7 ejemp.)

§        La fuerza de la sangre. El celoso extremeño, Lorca (6 ejemp.)

§        Soledades, galerías y otros poemas (10 ejemp.)

§        Rimas y Leyendas, Bécquer (10 ejemp.)

§        El perro del hortelano, Lope de Vega (10 ejemp.)

§        Entremeses, Cervantes (10 ejemp.)

§        Luces de Bohemia (10 ejemp.)

§        Antología del relato policial (10 ejemp.)                                      

§        El mejor alcalde, el Rey (12 ejemp.)                                                              

§        El niño que vivía con los avestruces (2 ejemp.)                                               

§        La noche de El Risón , Gonzalo Moure( 1 ejem)                                                                

§        Plenilunio (12 ejemp.)                                                                        

§                                                           

§        Sin noticias de Gurb (2 ejemp.)                                                              

§        Sonata de estío (6 ejemp.)                             

§        Sonata de invierno (3 ejemp.)                            

§        Sonata de otoño (4 ejemp.)                                                                 

§        Sonata de primavera (7 ejemp.)                                                                                                    

§        Vigo es Vivaldi (7 ejemp.)                                                                 

§        La voz a ti debida (10 ejemp.)      

§        No soy un libro, Merino (5 ejemp.)                                                          

  

LITERATURA GALEGA

·       Historias para ler á noite (8 ejemp.)                                                       

·       A praia dos afogados (4 ejemp.)          

·       As mans do medo (10 ejemp.)      

·       O vixía no centeo (3 ejemp.)                                                                  

·       Memorias dun neno labrego (10 ejemp.)                                                        

·       Memorias dun raposo (10 ejemp.)                                                            

·       O lapis do carpinteiro (9 ejemp.)                                                            

·       Os fillos do mar (2 ejemp.)       

·       A sombra cazadora (9 ejemp.)                                                                

·       Cousas (8 ejemp.)          

·       Vida e fugas de Fanto Fantini (10 ejemp.)                                                                                      

·       Novela de xadrez (2 ejemp.)                                                                 

·       Outra idea de Galicia (10 ejemp.)                                                           

·       O pintor do sombreiro de malvas (2 ejemp.)       

·        O sabre do francés (9 ejemp.)                   

·       Made in Galiza (9 ejemp.)  

·       Xente ao lonxe (6 ejemp.)

·       Vento ferido (10 ejemp.)

·       Leonel, Cortizas (25 ejemp.)

·       As crónicas do Sochantre (10 ejemp.)

·       Merlín e familia (10 ejemp.)

·       Cando petan na porta (25 ejemp.)

·       O misterio das badaladas (10 ejemp.)

·       Escola de menciñeiros (  ejemp.)

·       Cartas de inverno (10 ejemp.)

·       Que me queres amor (10 ejemp.)

·       Das cousas de Ramón Lamote (30 ejemp.)

·       A casa dos Lucarios (25 ejemp.)

·       Os vellos non deben namorarse (10 ejemp.)

·       Poetízate, Fran Alonso (25 ejemp.)                                                                 

 

  MONELOS:

Título Autor/a Nº Ejemp Idioma
Criminal Borrazás, Xurxo 6 Galego
Centauros do norte Calveiro,Marcos 5 Galego
Alicia no país das marabillas Carroll, Lewis 10 Galego
Asústate, Merche! Casalderrey, Fina 8 Galego
La sorpresa de los números Cerasoli, Anna 7 Castelán
Los diez magníficos Cerasoli, Anna 7 Castelán
Merlín e familia Cunqueiro, A 5
Os outros feirantes Cunqueiro 13 Galego
La vida sobre ruedas Delibes, M. 10 Castelán
Canción de navidad Dickens 6 Castelán
A casa da luz Docampo, Xavier 7 Galego
Cando petan na porta pola noite Docampo, Xavier 5 Galego
El mundo perdido Doyle, C. 8 Castelán
O picnic Durrell, Gerald 4 Galego
Relato de un náufrago García Márquez 10 Castelán
Os nosos versos. Antoloxía García Teijeiro 10 Galego
Os misterios de monsieur d´Allier García-Bodaño 10 Galego
La mansión de los abismos Gisbert, Juan M. 5 Castelán
Cita en Berlín Heine, Isolde 7 Galego
Rebeldes Hinton, S. 5+3 Galego/Castelán
Cometas en el cielo Hosseini, Khaled 5 Castelán
Moonkid e Liberty Kroop 5 Galego
Flanagan de luxe Martín, Andreu 5 Galego
Tristes armas Mayoral, Marina 8 Galego
Con pólvora e magnolias Méndez Ferrín 9
Arraianos Méndez Ferrín 26
Nunca seré tu heroe Menéndez Ponte, M. 8 Castelan
Pel de lobo Miranda, X. 11 Galego
Seis cordas e un corazón Morteiro, Roque 7 Galego
A revolta dos animais Orwel, O. 6 Galego
Días de reyes magos Pascual, E. 6
Un puente hacia Terabithia Paterson, Katherine  17 Castelán
Mecanoscrito da segunda orixe Pedrolo, M. 8 Galego
O escaravello de ouro e outros relatos Poe, Edgard A. 10 Galego
Heca, un viaje mágico a Egipto Pradas, Núria 9 Castelán
A mansión dos Pampín Prado, Miguelanxo 22
El misterio de la calle de las glicinas Pradas, Núria 9 Castelán
Cuentos de la selva Quiroga, Horacio 6 Castelán
O lapis do carpinteiro Rivas, M. 9
En salvaxe compaña Rivas, M. 6 Galego
Harry Potter e a pedra filosofal Rowling,J. K. 7+2 Galego/Castelán
La piel de la memoria  Sierra y Fabra 5 Castelán
Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia Silva, Lorenzo 5 Castelán
La perla Steinbeck, John 5 Castelán
Los viajes de Gulliver (clas. adapt.) Swift, J. 8 Castelán
A sombra cazadora Toro, S. 7 Galego
Land rover Toro, S. 11 Galego
Polaroid Toro, S. 7 Galego
Venres ou a vida salvaxe Tournier, Michel 10 Galego
Veinte mil leguas de viaje submarino (clas. adap.) Verne, J. 8 Castelán

MONTE DAS MOAS:


Lista de libros de Narrativa Castelán e Galego  ( Máis de 5 exemplares) do IES Monte das Moas
CASTELÁN
AUTOR/A
Título
EXEMPLARES
Aldecoa, Ana
La noche más oscura
5
Banks, L.R.
Tigre, Tigre
8*
Baroja, Pío
Zalacaín el aventurero
5
Borges, Jorge Luis

·         El Aleph
·         Ficciones
13
5
Boyne, John
El niño del pijama de rayas.
11
Conrad, Joseph
El corazón de las tinieblas
6
Cortázar, Julio
Los relatos, 2: Juegos
5
Dahl, Roald
Danny. El campeón del mundo
10
Delibes , Miguel
El camino
21
Delam, Heinz
La maldición del brujo leopardo
6
Dostoievski, Fíodor
Crimen y castigo
5
Gaarder, Jostein
Vita  Brevis
6
Gómez Cerdá, Alfredo
El rostro de la sombra
10
Hinton, Susan
Rebeldes
15
Homero
Cuentos y leyendas de la Odisea
14
Kerr, Judith
Cuando Hitler robó el conejo rosa
8
Lindo, Elvira
Manolito Gafotas
12
London, Jack
La llamada de lo salvaje
15*
López Narváez, Concha
·         La sombra del gato y otros relatos de terror
·         El tiempo y la promesa
8

10
Madrid, Juan
Huida al sur
11
Martín Gaite, Carmen
Caperucita en Manhattan
8
Matute, Ana Mª
Paulina
7
Mendoza, Eduardo
La verdad sobre el caso Savolta
14

Mil y una noches, Las
14
Muñoz Molina, Antonio
Plenilunio
9
Orwell, George
Rebelión en la granja
7
Pardo, F. Xavier- Font,Jordi
Asesinato en el politécnico de Barcelona
8
Steinbeck, John
La perla
5
Süskind, Patrick
El perfume
11
Tolstoi, Lev
La muerte de Iván Ilich
7
Uhlman, Fred
Reencuentro
9
Vargas Losa, Mario
Los jefes, los cachorros
9
Verne, Julio
Miguel Strogoff
9
Wells,H.G.
El país de los viejos y otros relatos
5
Wilde, Óscar
El retrato de Dorian Gray
12


GALEGO
AUTOR/A
Título
EXEMPLARES
Alcalá, Xavier
·         Fábula
·         A nosa cinza
5
7
Aleixandre, Marilar
·         A expedición do pacífico
·         Unha presa de terra
7*

15 *

Antoloxía do conto galego.
S. XX
5
Blanco Amor
·         A esmorga
·         Xente ao lonxe
26*
8
Boyne, John
·         O neno do pixama de raias
8
Calveiro, Marcos
Palabras de auga
8*
Campo, Marica
E xoel aprendeu a voar
7
Carranza, Maite
·         O clan da loba
·         O deserto de xeo
11
6
Carballo Calero
Scorpio
18
Casalderrey, Fina
Mutacións xenéticas
5
Casares, Carlos
Vento ferido
5
Castro, Francisco
·         Un bosque cheo de faias
·         Chamádeme simbad
11*

7
Castelao
Obra completa (Vol.I)
10*
Cunqueiro, Álvaro
·         Merlín e familia
·         Narrativa (tomoII)
·         Semblanzas (tomo III)
6
6
5
Docampo, Xabier P.
·         A casa da luz
·         O misterio das badaladas
7

10
Feijjoó, Pedro
Os fillos do mar
5
Fernández Ferreiro, Xosé
Co medo nas mans
5
Fernández Paz, A.
·         Cartas de inverno
·         Rapazas
11
6
Haggard, Henry Rider
As minas do Rei Salomón
6
Heinze, Úrsula
Nace un campión
12
Hinton, Susan E.
Rebeldes
5
Mallorquí, César
As lágrimas de Shiva
11
Mayoral, Marina
·         Chamabase Luis
·         Querida amiga
7
5
Ferrín, X. Luis
·         Amor de Artur
·         Arnoia,  Arnoia
·         Percibal e outras historias
8
6
5
Miranda, Xosé
Mornig Star
5
Moure, Gonzalo
Palabras de Caramelo
11*
Otero Pedrayo, R.
Arredor de sí
7
Manuel de Pedrolo
O mecanoscrito da segunda orixe
11
Reigosa, Antonio
·         Memorias dun raposo
·         Resalgario
10
5
Risco, Vicente
O porco de pé
5
Rivas, Manolo
Bala Perdida
16
Riveiro, Breogán
Tonecho de Rebordechao
9
Schmitt, Eric Emmanuel
O señor Ibrahim e as flores do Corán
16
Sende,  Sechu
Made in Galicia
8
Tolkien, J.R.R.
O Hobbit
6
Suso de Toro
·         Polaroid
·         Conta saldada
6
6
Uhlman , Fred
Unha alma nobre
6
Valladares, Marcial
Maxina ou a filla expúrea
6
Villar, Domingo
A praia dos afogados
9


Os libros marcados con * non sempre poden estar disponibles por ser lecturas obrigatorias de clase.

ZALAETA:IES Ramón Menéndez Pidal – Biblioteca
Libros Club Lectura e intercambio centros
Listaxe de libros dos que temos 6 exemplares ou máis (indícase o número de exemplares ao final nas parénteses). Non incluímos nas listaxe os libros de lectura obrigatoria do centro, salvo que teñamos cantidade suficiente, tanto para o noso alumnado como para compartir.
Literatura infantil e xuvenil
·         Alonso, Fran: Poetízate (8)
·         Asensi, Matulde: Iacobus (9)
·         Banks, Lyme Reid: La llave mágica (13)
·         Bornemann, Elsa: ¡Socorro! (Doce cuentos para caerse de miedo) (11)
·         Boyne, John: El niño con el pijama de rayas (16)
·         Bronze (Bookworms Club) (7)
·         Calveiro, Marcos: O carteiro de Bagdad (16)
·         Casalderrey, Fina: O misterio dos fillos de Lúa (22)
·         Dahl, Roald: Boy (13)
·         Dahl, Roald: As bruxas (15)
·         Dahl, Roald: Charlie e a fábrica de chocolate (9)
·         Docampo, Xabier P.: Cando petan na porta pola noite (15)
·         Docampo, Xabier P.: O pazo baleiro (6)
·         Durrell, Gerald: Mi familia y otros animales (6)
·         Férnandez Flórez, Wenceslao: O bosque animado (8)
·         Fernández Paz, Agustín: Contos por palabras (7)
·         Funke, Cornelia: Corazón de tinta (14)
·         Funke, Cornelia: Reckless. Carne de pedra (9)
·         Funke, Cornelia: El señor de los ladrones (16)
·         Gallego, Laura: La emperatriz de los etéreos (7)
·         García Teijeiro, Antonio: Os peixes de cores (7)
·         Hinton, Susan E.: Rebeldes (16 exemplares en galego)
·         London, Jack: A chamada da selva (7)
·         Lovecraft, H.P:: Relatos de terror (8)
·         Méndez Ferrín, Xosé Luis: Arnoia, Arnoia (6)
·         Meyer, Stephenie: Crepúsculo (17)
·         Nöstlinger, Christine: Intercambio cun inglés (10)
·         Pedrolo, Manuel de: Mecanoscrito da segunda orixe (12)
·         Pichon, L.: Tom Gates. Ideas (casi) geniales (10)
·         Riordan, Rick: El ladrón del rayo (6)
·         Rodari, Gianni: Contos por teléfono (20)
·         Ruiz Zafón, Carlos: Marina (17)
·         St Exupery, Antoine de: O principiño (13)
·         Salinger, J.D.: O vixía no centeo (18)
·         Tolkien, J.R.R.: O hobbit (9)
·         Vacas, Raúl: Consumir preferentemente (10)
·         Verne, Jules: La vuelta al mundo en 80 días (11)
·         Wilde, Oscar: A pantasma de Canterville (11)
Literatura galega
·         Ameixeiras, Diego: Baixo mínimos (18)
·         Antoloxía do conto galego do século XX (6)
·         Teatro nas aulas (9)
·         Blanco Amor, Eduardo: A esmorga (13)
·         Blanco Amor, Eduardo: Xente ao lonxe (6)
·         Campo, Marica: Confusión e morte de María Balteira (7)
·         Castelao: Cousas (10)
·          Castelao: Obra completa. Narrativa e teatro (12)
·         Castro, Rosalía de: Follas novas (10)
·         Cunqueiro, Álvaro: Merlín e familia (7)
·         Cunqueiro, Álvaro: Os outros feirantes (13)
·         Cunqueiro, Álvaro: Xente de aquí e de acolá (7)
·         Curros Enríquez, Manuel: Aires da miña terra (10)
·         Dieste, Rafael: Dos arquivos do trasno (7)
·         Miranda, Xosé: Morning star (9)
·         Reigosa, Carlos: Pepa a Loba (11)
·         Rivas, Manuel: O lapis do carpinteiro (11)
·         Sende, Sechu: Made in Galiza (16)
·         Villar, Domingo: A praia dos afogados (14)
·         Villar, Domingo: Ollos de auga (13)
Literatura española
·         Baroja, Pío: El árbol de la ciencia (6)
·         Baroja, Pío: Las inquietudes de Shanti Andía (10)
·         Berceo, Gonzalo de: Milagros de Nuestra Señora (8)
·         Buero Vallejo, Antonio: El concierto de San Ovidio (7)
·         Buero Vallejo, Antonio: La fundación (7)
·         Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera (6)
·         Buero Vallejo, Antonio: El tragaluz (6)
·         Calderón de la Barca, Pedro: El alcalde de Zalamea (8)
·         Calderón de la Barca, Pedro: La vida es sueño (11)
·         Cercas, Javier: Soldados de Salamina (9)
·         Delibes, Miguel: El camino (11)
·         Espronceda, José de: Poesías líricas (6)
·         Espronceda, José de: El estudiante de Salamanca (8)
·         Manrique, Jorge: Poesía (6)
·         Mihura, Miguel: Tres sombreros de copa (7)
·         Pérez Galdós, Benito: El abuelo (7)
·         Pérez Galdós, Benito: Marianela (12)
·         Salinas, Pedro: La voz a ti debida / Razón de amor / Largo lamento (7)
·         Sender, Ramón J.: En la vida de Ignacio Morel (8)
·         Unamuno, Miguel de: San Manue Bueno, mártir (6)
·         Unamuno, Miguel de: La tía Tula (7)
·         Valle-Inclán, Ramón María del: Luces de bohemia (13)
Literatura italiana
·         Barico, Alessandro: Seda (16 exemplares en galego)
Literatura francesa
·         Camus, Albert: O estranxeiro (6)
·         Claudel, Philippe: La nieta del señor Linh (12)
·         Flaubert, Gustave: Madame Bovary (10 exemplares en galego)
·         Gide, André: La synphonie pastorale (10)
·         Pennac, Daniel: Mal de escuela (16)
Literatura hispanoamericana
·         Cortázar, Julio: Armas secretas (14)
·         García Márquez, Gabriel: El amor en los tiempos del cólera (13)
·         Neruda, Pablo: Veinte poemas de amor y una canción desesperada (14)
·         Rulfo, Juan: Pedro Páramo (15)
·         Sábato, Ernesto: El túnel (14)
Literatura alemá
·         Hesse, Herman: El lobo estepario (11)
·         Kafka, Franz;: A metamorfose (6)
·         Süskind, Patrick: O perfume (24)
Literatura inglesa e norteamericana
·         Asimov, Isaac: Sueños de robot (17)
·         Austen, Jane: Orgullo e prexuízo (24)
·         Brönte, Emily: Cumbres borrascosas (7)
·         Christie, Agatha: Asesinato en el Orient Express (17)
·         Christie, Agatha: Diez negritos (16)
·         Conrad, Joseph: Corazón da escuridade (10)
·         Eugenides, Jeffrey: Las vírgenes suicidas (24)
·         Gelinek, Joseph: Morir a los 27 (7)
·         Kerouak, Jack: En el camino (7)
·         King, Stephen: La larga marcha (8)
·         Nabokov, Vladimir: Lolita (7)
·         O’Brian, Patrick: Capitán de mar y guerra (8)
·         Orwell, George: 1984 (16)
·         Pitcher, Anabel: Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea (7)
·         Rai, Bali: Un casoiro ben mal amañado (31)
·         Wilde, Oscar: La importancia de llamarse Ernesto / El abanico de lady Windermere (24)