REUNIÓN INICIAL-AGRA-26 de febreiro de 2014

Orde do día 26 DE FEBREIRO DE 2014


     1.- Presentación membros
     2.- Explicación causas que motivaron o número que somos e posibles ampliacións
     3.- Situación dos libros deste ano, data e forma de devolución.
               Proposta: Elviña 5 de xuño (posible intercambio no ano)
     4.- Plan para próximos anos:
               a) Datas para aportar títulos: proposta 20 de outubro
               b) Datas para recollida: proposta 10 de novembro
               c) Cuidar que os libros non estean descatalogados
               d) Forma de rotación dos libros (AGRA, ELVIÑA, MONELOS, MONTE DAS  MOAS,   RAFAEL DIESTE, ZALAETA)-Elección pensada como no "concursillo"
               e) Periodicidade do préstamo
               f) Documentos para préstamo
     5.- Posibles actividades extraescolares. Libres ou mediante Grupos de traballo e Seminarios permanentes (data outubro)
     6.- Outros