VÍDEOS CUN DADO, CON ROTACIÓN DE LIBROS E CON NIMBOS. ZALAETA

Traballos feitos en Zalaeta polos alumnos de Tecnoloxía coa profesora Beatriz Méndez que sintetizan a nosa idea da creación do Grupo Dado no ano de Díaz Castro.(Letras galegas 2004)

https://www.youtube.com/watch?v=XtHj7cegxOI
https://www.youtube.com/watch?v=qZG7Pg9P4kU
https://www.youtube.com/watch?v=qD0xnPTviI4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DUZPGBOxAgo&feature=youtu.be