Desde o Ágora vivimos con moita foto o día das Letras Galegas 2015

Aí queda máis dunha mostra
https://www.flickr.com/photos/bibliotecascoruna/17495503728/in/pool-2666536@N21/